Nový termín pro platbu startovného platný pro všechny

19.02.2017 21:18

Startovné (bez ohledu na fázi registrace) musí být připsáno na účet nejpozději do 24. 3. 2017 24:00!!!

Č. ú. 278377742/0300, do poznámky k platbě uveďte:„ADD startovné, jméno/a hráče/ů“.

V případě, že startovné nebude uhrazeno včas, bude hráč bez milosti vyškrtnut z registrace a případně nahrazen hráči z waiting listu.
Storno registrace se řídí podle pravidel PDGA. K dispozici je i neoficiální překlad. Poplatek za pozici na waiting listu není.t